Софтуер за горскостопанско проектиране

Forest Analysis and Planning е софтуерен продукт за горскостопанско проектиране, управление и анализ на бази данни от инвентаризация на горските територии, актуализиран в съответствие със закона за горите на Р.България.

FAP
Какво е FAP?

КАКВО Е Forest Analysis and Planning?


Forest Analysis and Planning (FAP) е съвременен специализиран софтуерен продукт за горскостопанско проектиране, управление и анализ на бази данни от инвентаризация на горските територии, настроен и актуализиран изцяло в съответствие със Закона за горите на Р.България.

FAP се основава на съвременна и отворена архитектура, това позволява да се адаптира към динамичните промени и нововъведения в сферата на горскостопанското проектиране, гарантирайки ефективност и своевременни актуализации.

Софтуера се предлага в различни конфигурации.

ВЪЗМОЖНОСТИ


  • БАЗА ДАННИ

   • Ръчно въвеждане на данни
   • Импортиране на данни от CSV формат
   • Импортиране на данни от ZEM 2.10, 2.11 формат
   • Експорт на данни в CSV файл
   • Създаване на нов проект от съществуващи данни с опция за филтриране по зададени критерии;
   • Автоматизирано подпомагане при въвеждането на таксационни данни спрямо определени показатели

  • КЛУПИРАНЕ

   • Изчисляване запасите на насажденията по следните методи:
     - Метод на пълното клупиране
     - Комбиниран метод
     - Метод на Битерлих
   • Определяне на размера на ползването в изборни гори по следните методи:
     - BDq метод
     - Контролно-прирастен метод на Кр. Кръстанов

  • ТАБЛИЦИ И СПРАВКИ

   • Генериране на всички необходими таблици и справки
   • Филтриране по вид площ, стопански клас, вид гори, предназначение, собственост, гсу, землище, община, вид територия, зона натура, местообитания, маркирани подотдели
   • Копиране и запис във файл на резултатите
   • Автоматично форматиране на всички резултати
   • Печат, запис във файл (формати Rich Text Format, MS Word) и прехвърляне в друг редактор посредством копиране и поставяне

  • ОБОБЩЕНИ ТАБЛИЦИ И СПРАВКИ

   • Групиране и управление на проекти по РДГ
   • Генериране на обобщени таблици и справки от група проекти
   • Филтриране по: вид площ, стопански клас, вид гори, предназначение, собственост, гсу, землище, община, вид територия, зона натура, местообитания, маркирани подотдели
   • Автоматично форматиране на всички резултати
   • Печат, запис във файл (формати Rich Text Format, MS Word) и прехвърляне в друг редактор посредством копиране и поставяне

  • ТЪРСЕНЕ И МАРКИРАНЕ

   • Търсене, маркиране и визуализиране на данни по различни критерии
   • Запис на резултатите от търсенето във файл

  • АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ГОРСКИЯ ФОНД

   • Актуализация на всички таксационни данни, без да бъдат променяни данните от базовия проект
   • Рекапитулация и баланс на всички суми по площи, ползване и запас спрямо актуализираните данни и данните от базовия проект
   • Регистър на всички проведени мероприятия за сеч и залесяване, с възможност за справки и експорт в Excel
   • Улеснено копиране, преместване и разделяне на подотдели
   • Търсене и маркиране на подотдели по множество параметри
   • Генериране на всички ОГФ от актуализираните данни с възможност за множество филтри
   • Автоматично форматиране на всички резултати
   • Печат и запис във файл на резултатите (формати Rich Text Format, MS Word) и прехвърляне в друг редактор посредством копиране и поставяне

  • ДИАГРАМИ

   • Автоматизирано генериране диаграми
   • Филтриране по: вид площ, стопански клас, вид гори, предназначение, собственост, гсу, землище, община, вид територия, зона натура, местообитания, маркирани подотдели
   • Пълна редакция на всички стойности и параметри
   • Поддръжка на множество стилове и 3D изглед на отделните диаграми
   • Запис във файл като изображение или векторна графика
   • Прехвърляне в друг редактор посредством копиране и поставяне

  • НОМЕНКЛАТУРИ

   • Единна номенклатура за всички проекти, с възможност за разширение и редакция
   • Модул за управление на всички номенклатури и прилежащите им параметри
   • Редакция, добавяне и изтриване на номенклатури
   • Експорт MS Excel файл

  • ПРОВЕРКА НА ДАННИ

   • Проверка на всички данни за липсващи и некоректни стойности
   • Систематизирано подреждане на всички грешки и предупреждения по категории

  • УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

   • Множество инструменти за лесно и бързо управление да данните: промяна, замяна, изтриване и добавяне
   • Автоматично определяне на параметри от таксационната характеристика: местообитания, клас на пожарна опасност, бонитет и паша
   • Поддръжка на допълнителни бази данни за стари подотдели и идентификатори на имоти

  • ПЕЧАТ И ЕКСПОРТ НА ТАКСАЦИОННИ ОПИСАНИЯ

   • Печат на пълни таксационни описания и предотделни листа
   • Възможност за Duplex печат (автоматично обръщане на листата)
   • Печат на кратки (теренни) таксационни описания
   • Експорт на таксационни описания и предотделни листа във PDF файл
   • Експорт на таксационни описания и предотделни листа във DOC файл
   • Печат и експорт по зададен филтър

  • РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

   • Подробно описание на всички функции и възможности
   • Търсене по ключови думи
   • Контекстно-свързана помощ

  • АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СОФТУЕРА

   За срока на вашия лицензен договор вие ще получавате всички актуализации на FAP без допълнително заплащане. Ние защитаваме вашата инвестиция като ви помагаме да останете конкурентоспособни, разполагайки винаги с най-новите версии на софтуера.
   • Постоянни актуализации, подобрения, нови функции, по-висока скорост, подобрена функционалност
   • Безплатни актуализации
   • Безплатно обновяване на софтуера с нови функционалности за целия период на лиценза за всички версии с лиценз Проектиране
   • Автоматично обновяване през Internet
   • Създаване на нови функционалности при необходимост

ДИЗАЙН


FAP - Софтуер за горскостопанско проектиране и планиране
FAP - Софтуер за горскостопанско проектиране и планиране
FAP - Софтуер за горскостопанско проектиране и планиране
FAP - Софтуер за горскостопанско проектиране и планиране
FAP - Софтуер за горскостопанско проектиране и планиране
FAP - Софтуер за горскостопанско проектиране и планиране
FAP - Софтуер за горскостопанско проектиране и планиране
FAP - Софтуер за горскостопанско проектиране и планиране
FAP - Софтуер за горскостопанско проектиране и планиране
FAP - Софтуер за горскостопанско проектиране и планиране
FAP - Софтуер за горскостопанско проектиране и планиране
FAP - Софтуер за горскостопанско проектиране и планиране

ПРОДУКТИ И ЦЕНИ


  FAP Multi FAP FAP Multi View FAP View FAP View Free
Проектиране

Импорт на данни

Таблици и диаграми

Таблици от група проекти

Актуализация на данни за ГФ, генериране на ОГФ, регистър на мероприятия

Преглед и печат на таксационни описания

Безплатна актуализация

Срок на лиценза

1 г.

1 г.

1 г.

1 г.

Цена в лева без ДДС

2000 лв

1800 лв

1200 лв

800 лв

-

КАК ДА ЗАКУПЯ


В зависимост от версията на продукта лиценза може да бъде годишен или постоянен. Лиценза се придобива след заплащане по банков път и важи за заявения брой компютърни конфигурации, като за всеки лиценз получавате USB лицензен ключ.

Може да закупите лиценз за една или повече компютърни конфигурации, като изпратите запитване с вашите данни на e-mail адрес info@ximaps.com, след което ще получите проформа фактура, по която да извършите заплащането на продукта.

Всички лицензи получават безплатни актуализации.
Всички годишни лицензи получават безплатно обновяване на софтуера с нови функционалности за целия период на лиценза.

ИЗТЕГЛЯНЕ


FAP, FAP Multi, FAP Multi View, FAP View
Версия 8.4.26
Изтегляне

 Ново  FAP View Безплатна версия (2022)
Версия 8.4.18
Изтегляне


ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

• Компютърна конфигурация: 1GHz CPU, 1GB RAM, 100MB свободно дисково пространство
• Операционна система: Windows Vista, XP, 7, 8, 10
• Резолюция на екрана 1,024 x 768 (1,280 x 1,024 препоръчителна)
• Уеб браузер Microsoft® Internet Explorer® 6 или по-висока версия
• USB порт 2.0 или по-нова версия

КОНТАКТИ


 • Address
  КСИМАПС ЕООД
  1750 София
  ул. Стоян Чомаков 4А
 • Phone+359 885 124 112
  Phone+359 877 946 277
 • Phoneximaps@gmail.com